Leden KBO op bedevaart
Op bezoek bij de Wonderbare Moeder in Elshout

KBO, Katholieke Bond voor Ouderen, en dan ligt het in de verwachting om in de meimaand een bezoek te brengen aan Elshout om een kaarsje op te steken bij Maria. En daar werd door velen gebruik van gemaakt. Op woensdagmiddag 8 mei kwamen ruim 100 leden vanuit Kring Heusden en Kaatsheuvel naar Elshout om daar de H mis bij te wonen. Niet zoals vroeger te voet maar per fiets, auto of zelfs taxi. Ruim voor 14.00 uur waren ze aanwezig om zeker ook een kaarsje op te steken bij Maria. De mis werd verzorgt door zeereerwaarde heer Bas Rentmeester met zang van het dameskoor.

Natuurlijk werd ook de oorsprong van de Maria verering verteld:
In de twaalfde eeuw zaait een Drunense boer vlas op zijn akker aan de Gorseweide. Vermoeid van zijn werk en door dorst gekweld, ziet hij opeens een vrouw voor zich verschijnen. Hij vraagt haar om drinken en het water, dat zij uit de nabijgelegen sloot schept, is het smakelijkste, dat hij ooit heeft gedronken. Terwijl hij zijn dorst lest, voelt hij de liefde voor Maria in zijn hart ontbranden en hij besluit, wanneer het vlas gerijpt is, een kapel ter ere van haar te zullen bouwen. Als hij de volgende dag bij zijn akker komt, ziet hij dat het vlas op wonderbaarlijke wijze tot rijpheid is gekomen. Hij plukt een handvol vlas en spoedt zich ermee naar de pastoor. Nauwelijks heeft dit gerucht zich onder de dorpsbewoners verspreid, of zij ijlen naar de Gorsweide om zich te overtuigen. Spoedig verrijst een kapel met op het altaar een beeld van de Moedermaagd. Hier verhoort Maria de gebeden van haar kinderen. Elshout wordt een bedevaartplaats’, aldus de legende.

Nog steeds komen jaarlijks pelgrims om een kaarsje aan te steken. Zo ook deze middag. Twee “echte” pelgrims kwamen juist de kerk uit voor aanvang van de mis. Te voet en met stok met vlaggetjes waaraan te zien was waar zij al geweest waren. Ze hadden hun stempelkaart bijna vol want ze liepen samen het pelgrims pad en waren onderweg naar het einddoel, Den Bosch. Helaas hadden ze geen tijd om te blijven voor de H. Mis en de koffie na afloop. Want daar werd nog gezellig nagepraat door de bezoekers onder het genot van koffie/thee en koek. Het wel en wee werd verteld en bij sommige verhalen was wel heel duidelijk waarom dit bezoek aan Elshout en het kaarsje bij Maria. “Hopelijk tot volgend jaar “klonk het toen het tijd was om weer huiswaarts te gaan op de fiets, per auto of taxi. Hun grote en kleine zorgen achterlatend bij de Wonderbare Moeder van Elshout.