Jaarvergadering bij KBO Elshout. Met extra info over de website.

Op woensdag 29 maart hield afdeling Elshout zijn jaarvergadering voor de leden. De te bespreken stukken hadden de leden al thuis gekregen zodat zij zich alvast in konden lezen. Zo’n 50 leden vonden het de moeite waard om toch eens te luisteren naar alle info die gegeven werd. Dit onder het genot van een kopje koffie/thee en een drankje.

Voorzitter jan van Oijen opent de vergadering en heet iedereen maar speciaal de twee ereleden welkom. Er werd uitleg gegeven over de evt naamsverandering die iedere afdeling mag doen maar waar Elshout nog geen beslissing over heeft genomen. Landelijk blijft de naam KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)  bestaan maar om meer jongere senioren te trekken moet er toch wel iets meer in deze tijd gedacht worden, aldus de voorzitter. Elshout is wel een katholiek dorp maar steeds minder praktiserend zoals overal de tendens is.

In het afgelopen jaar waren er onder de leden acht gouden paren volgens de gegevens. Helaas waren er ook negen leden overleden. Zij werden herdacht met één minuut stilte. Het ledenaantal bleef door nieuwe aanwas op 278.

De kascommissie had zijn goedkeuring uitgesproken over het financiële gedeelte en er werd een nieuw reserve kas lid gekozen. De penningmeester heeft, waar nodig toelichting gegeven op de enkele vragen die nog gesteld werden.

De contributie blijft in het nieuwe jaar ongewijzigd ondanks de afdracht verhoging naar KBO. Het blijft in Elshout dus € 28,- voor een lidmaatschap en € 11,- voor gastlidmaatschap. (Gast lid kun je worden als je lid bent bij een andere afdeling dan Elshout)

Twee bestuursleden waren aftredend maar werden met algemene stemmen weer aangenomen. Ook werd het voorstel aangenomen om een aspirant bestuurslid op te nemen in het bestuur dat nu dus bestaat uit acht zetels.

De activiteiten commissie was behoorlijk actief geweest het afgelopen jaar met workshops (7) excursies (4), etentjes (4)  informatiemiddag, cursus, een ruilmiddag en niet te vergeten 2 x aanvulling voor het Doe, Lees en Beleef boek iets wat alleen bij KBO Elshout maar uitgegeven wordt. En ook voor dit nieuwe jaar staat er weer genoeg in de planning, kregen de aanwezigen te horen. (Zie activiteitenkalender op de website). De fietsochtend, 1 x per maand, wordt uitgebreid naar nog een fietsmiddag extra per maand miv mei. Er gaat dan gefietst worden op de eerste maandagmiddag en op de derde woensdagochtend van de maand. Telkens 40 kilometer. Ook de jaarlijkse dagtocht van 90 km wordt twee-  ipv eenmaal  gefietst.

Na de rondvraag was er tijd voor een drankje en na de pauze werd er uitleg gegeven over de website. Ad de Jager, de webmaster van de website liep stap voor stap door het menu om uit te leggen wat er achter de tabbladen zat en hoe je de verslagen en de vele foto’s kon bekijken. Veel leden hadden geen idee wat voor info je allemaal van de website www.kbo-Elshout.nl kunt halen. Deze website word goed up to date gehouden zodra er weer iets nieuws te melden is. Ook alle komende activiteiten zijn er te vinden. Na een bedankje aan de webmaster en de aanwezigen door de voorzitter kon iedereen weer huiswaarts gaan.