Jaarvergadering KBO Elshout en afscheid Piet de Man.

Eindelijk weer op de normale datum een jaarvergadering. Vanwege corona was er verleden jaar in maart geen vergadering maar was deze doorgeschoven naar oktober en toen is  het jaar 2020 behandeld. Nu alle regels zijn verdwenen rond corona,  kon het dit jaar weer in maart zoals in voorgaande jaren. Nu kon het jaar 2021 behandeld  en 2022 besproken worden. Een groot aantal leden heeft deze vergadering bijgewoond. Aan de leden was gevraagd om op deze jaarvergadering een bijdrage te doen voor de Voedselbank. Hieraan is goed gehoor gegeven zodat er twee dozen met levensmiddelen afgegeven konden worden.

Na de opening door voorzitter Jan van Oijen werden de notulen van de ALV in  oktober vastgesteld en goedgekeurd. Ook bij het bespreken van het jaarverslag, dat ieder lid al thuis had gekregen, waren er geen op- of aanmerkingen. De penningmeester heeft het financieel verslag uitgelegd en de kascommissie heeft haar goedkeuring gegeven. Tevens is er een nieuw reserve lid voor de kascommissie gekozen. Het voorstel om de contributie NIET te verhogen was al vastgesteld in de ALV van oktober en dit blijft zo.

De activiteitencommissie heeft de plannen voor dit jaar bekend gemaakt. Er komt iedere maand ofwel een workshop, een activiteit of een bezoek aan een bedrijf. In de planning voor de komende maanden staan de Paaslunch, het bezoek aan Wools of Holland, een sjoelwedstrijd, een workshop tas pimpen  en een bezoek aan een autoschadebedrijf. Ook is er vier maal per jaar een diner/lunch. Verder is er nog een aantal keren per jaar de mogelijkheid tot het maken van een bloemstukje. Het Beleef, Lees en Doe boek, speciaal voor de leden van Elshout, krijgt ook dit jaar weer enkele aanvullingen. En ook de jaarlijkse dag fietstocht in juni  zal zeker gefietst gaan worden. Natuurlijk blijven ook de vaste activiteiten doorgaan zoals het kienen, kaarten (tot mei) fietsen en wandelen.

Het algemeen bestuur heeft een nieuw rooster van aftreden vastgesteld om er voor te zorgen dat ieder jaar 1 lid aftredend is. Voor 2022 zijn dat Sjan van Rooij en Harrie van Venrooij. Zij hebben zich beiden weer herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode. Piet de Man heeft aangegeven te stoppen met zijn taken binnen het bestuur. Voor de openstaande vacature is Tini van Delft aangenomen. Hierdoor is het bestuur weer voltallig.

Piet de man heeft tijdens de algemene leden vergadering zijn werkzaamheden als bestuurslid en penningmeester neergelegd. In 2002 werd hij gekozen in het bestuur van KBO Elshout. Een schot in de roos, aldus de voorzitter, want met veel vakmanschap en energie heeft hij er voor gezorgd dat Elshout nu een gezonde KBO heeft die ook financieel tegen een stootje kan. 20 jaar lang iedere maand een DB en AB vergadering, een aantal jaren het rondbrengen van de nieuwsbrief en het blad ONS, het incasseren van de jaarlijkse contributie, het bijhouden van de kas en het organiseren en verdelen van de fruitmandjes voor de 80 plussers. Voor dit alles kon op Piet gerekend worden. De kascommissie heeft in al die jaren niet één foutje kunnen vinden. Het bestuur en de leden zijn hem dan ook veel dank verschuldigd en hebben daarom ook de zilveren speld en de oorkonde voor hem aangevraagd bij KBO Brabant. Deze werd hem overhandigd samen met een bos bloemen en het ere lidmaatschap van KBO Elshout. Zijn taken worden nu overgenomen door Harrie van Venrooij.

Nadat al deze zaken behandeld waren, was er tijd voor een borrel en genieten van het Zeemanskoor Deining.