Een goed bezochte jaarvergadering bij KBO Elshout.

Voor het eerst weer een jaarvergadering na de corona stop.

Met een terugblik  over de jaren 2019 – 2020 - en een vooruitblik naar het komende jaar met nieuwe activiteiten.
De financiën werden goedgekeurd, de penningmeester had zijn werk goed gedaan.

Helaas moest er ook meegedeeld worden dat een aantal leden overleden waren in die tijd.

Met toch ook weer wat nieuwe leden maakt dat het  aantal  op een totaal van  260 leden/gastleden.

Maar er was ook goed nieuws,  drie jubilarissen met een vijfentwintigjarig lidmaatschap.

Mevr. van Drunen-van Spijk, Mevr. van Drunen-van Wijk en Mevr. van Heesbeen- Pulles.

Zij ontvingen een oorkonde en een bloemetje.

Het huidige bestuur is herkozen en  twee nieuwe dames komen het bestuur versterken, mevr. Ingrid Veldkamp en mevr. Joke van Delft.

Mevr. Betsie van der Lee-van Stiphout had aangegeven te willen stoppen als bestuurslid

Zij was als “jonkie” van  62 jaar, in 1999 lid geworden van de KBO en sinds 2010 gekozen in het bestuur.

Haar betrokkenheid was voor KBO Elshout van onschatbare waarde, aldus voorzitter Jan van Oijen.

Naast bestuurslid van KBO Elshout was zij ook vertegenwoordiger bij de vergaderingen namens Elshout bij SRGH ( Seniorenraad gemeente Heusden)

Zij organiseerde daar oa. de jaarlijkse zesdaagse vakantiereis voor ouderen.

Haar motto was: Als bestuur moet je samenwerken, discussie mag en moet er zijn, maar je moet wel ieder in zijn waarde laten.

In al die jaren heeft zij zich ingezet voor het kienen, kaarten, koersbal en een praatje met de mensen.

Als kartrekker van de activiteitencommissie zijn er, door haar inzet, veel activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse fietstocht, busreis, kwartaaletentjes, spelletjesmiddag en nog veel meer.

Ook is zij al een aantal jaren het aanspreekpunt van de bezoekgroep ouderen/zieken.

En nu vond zij het tijd  worden om het stokje over te dragen aan de jongere generatie.

Maar helemaal niets doen zit niet in haar aard: de tweewekelijkse kaartavond en de bezoekgroep blijft zij nog doen.

Als dank voor dit vele werk ontving zij naast de lovende woorden, bloemen, een cadeaubon en als eerste KBO-lid, het Ere-lidmaatschap van KBO Elshout

Ook de heer Frans Maas van  kring Heusden had zijn woordje klaar.

Helaas voor hem had van Oijen het gras al gedeeltelijk voor zijn voeten weg gemaaid en restte hem alleen nog maar herhaling van lovende woorden.

Mevr. van der Lee werd  aangenaam verrast met  een zilveren speld met een gouden randje.

Het zilver voor al haar activiteiten voor KBO Elshout en het goud voor haar inzet bij SRGH als afgevaardigde van Elshout.

Na de pauze was het de beurt aan  Joost de Keijzer ( wijkagent ) en Lucien Klerks ( Regiobank)

Zij vertelden hoeveel gevaren er tegenwoordig op de loer liggen door valse mails, apps en hoe je aan je voordeur misleid kunt worden.

Kortom, de KBO leden van Elshout zijn nu van alle gevaren op de hoogte en laten zich hopelijk niet misleiden.