Voedselbank Heusden biedt hulp zonder (voor)oordeel.

HEUSDEN – Jeanette Verdonk verwacht voor het einde van dit jaar een behoorlijke toename van het aantal Heusdenaren dat een beroep zou kunnen doen op de voedselbank. De coördinator van uitgiftepunt Vlijmen spreekt de hoop uit dat de mensen die een wekelijks levensmiddelenpakket nodig hebben, omdat ze hiervoor in aanmerking kunnen komen door hun financiële situatie, dit ook daadwerkelijk zullen aanvragen. “Wij bieden de helpende hand zonder (voor)oordeel.”

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er cliënten afgevallen en nieuwe bijgekomen. Het normale verloop, stelt Jeanette. “Mensen verhuizen, bereiken de maximale deelnametermijn van 42 maanden, krijgen AOW en wellicht een aanvullend pensioentje waardoor ze wat meer te besteden krijgen - en dus geen beroep meer hoeven te doen op de voedselbank. Er zijn echter ook mensen die hun inkomen door de uitbraak van het virus dusdanig hebben zien dalen dat ze wel een beroep moeten doen op onze steun.”

Momenteel worden vanuit het uitgiftepunt Vlijmen elke week circa 150 monden gevoed. De coördinator houdt er ernstig rekening mee dat dit aantal de komende maanden gaat stijgen. “De economische gevolgen van het coronavirus laat zich moeilijk voorspellen, maar de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Een nog onbekend aantal bedrijven zal noodgedwongen de komende tijd personeel moeten ontslaan. Ook veel zzp’ers dreigen door minder klussen financieel in zwaar weer terecht te komen. Statushouders die nu nog een baantje hebben, zullen dit mogelijk kwijtraken. Moeilijk in te schatten, maar niet uitgesloten moet worden dat het aantal echtscheidingen toeneemt met alle financiële gevolgen van dien. Voor veel mensen breken onzekere tijden aan.”

Op het hart drukken Van een extra toeloop op het uitgiftepunt van de voedselbank is ook in Drunen vooralsnog geen sprake, vertelt coördinator Norbert Luypen.

“Wekelijks komen 57 cliënten op vrijdagmiddag een pakket ophalen in de Brugzaal van de Voorste Venne. Onder hen zijn twaalf, dertien, gezinnen met meer dan vijf personen.”

Jeanette en Norbert kunnen mensen, die de komende tijd om welke reden dan ook financieel in de problemen komen, niet genoeg op het hart drukken na te gaan of zij voor hulp van de voedselbank in aanmerking komen. De Voedselbank helpt mensen die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrag dat maandelijks voor het doen van de dagelijkse boodschappen en kleding

overblijft, na aftrek van vaste lasten als huur, verzekeringen, ziektekosten, gas, water en elektra et cetera onder het landelijk vastgestelde normbedrag ligt. Er blijft dan een klein bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan het normbedrag? Dan helpt de Voedselbank graag.

Momenteel gelden de volgende getallen: - 1 persoon 230 euro, - 2 volwassenen 325 euro, - 1 volwassene en 1 kind 325 euro, - 1 volwassene en 2 kinderen 420 euro, - 2 volwassenen en 2 kinderen 515 euro, - 1 volwassene en 3 kinderen 515 euro.

In gesprek Kijk op www.voedselbanknederland.nl is het advies van Jeanette aan mensen die willen weten of zij voor hulp in aanmerking komen. Op de site worden de voorwaarden helder uitgelegd. Wie denkt in aanmerking te komen voor steun kan zich niet rechtstreeks bij de voedselbank Den Bosch, waar ‘Vlijmen’ en ‘Drunen’ onder vallen, aanmelden. Jeanette legt uit: “Dat kan via Farent. Een medewerker van deze welzijnsorganisatie gaat met de aanvrager in gesprek en beoordeelt aan de hand van de financiële situatie of de aanvraag wordt goed gekeurd.” Een afspraak voor een gesprek kan worden gemaakt via telefoonnummer 088-0237500.

Drempel

Norbert begrijpt dat de drempel om de hulpvraag te stellen voor veel mensen hoog is. “Het is nogal wat om er voor uit te moeten komen dat je eigenlijk niet genoeg geld hebt om de dagelijkse boodschappen te doen. Als een cliënt via Farent bij ons wordt aangemeld, neem ik altijd telefonisch contact op om te proberen eventuele obstakels weg te nemen.” Farent houdt wekelijks spreekuur in Vlijmen (wijkwinkel Caleidoscoop

Nassaulaan 32a, maandag 9.00-10.00 uur en 13.00-15.00 uur) en Drunen (Raadhuisplein 16, vrijdag van 9.30-11.30 uur).

De communicatielijnen tussen de voedselbank en Farent zijn kort. Vaak al binnen enkele dagen krijgt de aanvrager bericht. “Doe een beroep op de voedselbank als dat nodig is. Je bent echt de enige niet”, zegt Jeanette.

‘Je bent niet de enige’

Deze laatste opmerking onderschrijft Yvonne van den Bosch volledig. Zij maakt nu bijna drieënhalf jaar gebruik van de voedselbank. Een dubbele hersenbloeding maakte zes jaar geleden een abrupt einde aan haar zorgeloze leventje. Ze raakte haar baan kwijt en haar huwelijk strandde. Financieel kreeg Yvonne de financiële eindjes niet meer aan elkaar geknoopt. “Ik had geen keuze, ik moest wel naar de voedselbank om dagelijks een fatsoenlijke maaltijd voor mezelf en mijn zoon op tafel te kunnen zetten. De eerste keer dat ik op vrijdagmiddag naar De Caleidoscoop ging, was er schaamte: ik hoor hier niet dacht ik. Daar heb ik me overheen gezet. Ik heb niet om de situatie gevraagd waar ik nu inzit. Dit is me overkomen.”

Yvonne prijst zich gelukkig dat zij steun krijgt van organisaties als de voedselbank, hoewel ze er natuurlijk liever geen gebruik van zou maken. Ze hangt haar afhankelijkheid niet aan de grote klok, maar schamen doet ze zich er niet meer voor. “Het zijn allemaal toffe vrijwilligers, die je willen helpen. Er is een band ontstaan. Wat dat betreft zou ik tegen iedereen willen zeggen: zet de schroom van je af en doe een beroep op de voedselbank als dat nodig is. Er zitten veel meer mensen ongewild in hetzelfde schuitje als jij...”

Voor meer informatie: https://den-bosch.voedselbankennederland.nl